Ukonczona szkola: - Georgetown University,Wydzial Zarzadzania Ochrona Zdrowia,1996

Andrzej Wojtyla
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
Data urodzenia: 1955-01-05
Miejsce urodzenia: Kalisz