Ukonczona szkola: - Politechnika Bialostocka, Wydzial Zarzadzania - mgr

Stanislaw Kurpiewski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1955-05-11
Miejsce urodzenia: Suczki