Ukonczona szkola: - Politechnika Gdanska, Gdansk, 1970, wydz. Elektryczny

Hans Szyc
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc