Ukonczona szkola: - Studium Podyplomowe - Zastosowanie Komputeryzacji w Projektowaniu, 1975

Hans Szyc
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc