Ukonczona szkola: - Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Wydzial Handlu Zagranicznego - mgr

Jozef Oleksy
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1946-06-22
Miejsce urodzenia: Nowy Sacz