Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr hab.

Jerzy Mlynarczyk
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej
Data urodzenia: 1931-02-08
Miejsce urodzenia: Wilno