Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prawo - dr

Bohdan Kopczynski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1935-10-22
Miejsce urodzenia: Wlodzimierz Wolynski