Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Agrobiznesu, Wydzial Rolniczy - inz.

Stanislaw Kurpiewski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1955-05-11
Miejsce urodzenia: Suczki