Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Inzynierska w Radomiu, Wydzial Ekonomiczny - mgr

Marek Wikinski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1966-05-23
Miejsce urodzenia: Sochaczew