Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydzial Nawigacyjny - ppor. marynarki wojennej

Bohdan Kopczynski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1935-10-22
Miejsce urodzenia: Wlodzimierz Wolynski