Ukonczona szkola: Akad. Gorn.-Hutn. w Krakowie 1979

Edward Edmund Nowak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny