Ukonczona szkola: Akad. Med. w Poznaniu 1965

Alfred Bielewicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
Teresa Katarzyna Dobielinska-Eliszewska
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego