Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Szczecin, 1978, wydz. Rolniczy

Ryszard Kolodziej
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego