Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Szczecin, 1981, Zootechnika

Artur Balazs
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska