Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Lublinie, Wydzial Mechanizacji Rolnictwa - mgr inz.

Tadeusz Badach
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1947-10-12
Miejsce urodzenia: Gorzkow