Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza w Szczecinie,Wydzial Zootechniczny,1980

Artur Balazs
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
Data urodzenia: 1952-03-01
Miejsce urodzenia: Elk