Ukonczona szkola: Akademia Rolnicza, Wroclaw, 1980, wydz. Zootechniczny

Jaroslaw Kurzawa
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego