Ukonczona szkola: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydzial Rolniczy - inz.

Adam Oldakowski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Data urodzenia: 1955-12-25
Miejsce urodzenia: Gizycko