Ukonczona szkola: Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, 1974, Wydzial Mechaniczny, sp. technologia budowy maszyn

Jan Rulewski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"