Ukonczona szkola: Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Mechaniczny

Jan Rulewski
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni
Data urodzenia: 1944-04-18
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz