Ukonczona szkola: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa, 1976, wydz. Nauczycielski

Ryszard Kalbarczyk
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego