Ukonczona szkola: Katolicki Uniw. Lubelski 1974

Jan Ryszard Blachnio
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Unii Chrzescijansko-Spolecznej