Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 1978, Wydzial Filozofii, sp. psychologia

Waldemar Bartosz
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny NSZZ "Solidarnosc"