Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace, Bydgoszcz, 1973

Marek Koczwara
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Polski Program Liberalny