Ukonczona szkola: Moskiewski Instytut Przemyslu Gazowego i Naftowego,Wydzial Mechaniczny,1980

Leslaw Podkanski
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
Data urodzenia: 1956-11-02
Miejsce urodzenia: Tarnawa Mala