Ukonczona szkola: Policealne Studium Zawodowe, Gliwice, 1985

Czeslaw Sobierajski
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Porozumienia Centrum