Ukonczona szkola: Politechn. Lodzka 1979

Jacek Zbigniew Andrzejewski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow
Wieslaw Kowalski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny