Ukonczona szkola: Politechn. Slaska 1975

Roman Gren
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej