Ukonczona szkola: Politechn. Szczecinska 1983

Jacek Jan Piechota
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej