Ukonczona szkola: Politechn. Warszawska 1970

Franciszek Sak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Wojciech Sylwester Polak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Parlamentarny Klub Chrzescijansko-Ludowy