Ukonczona szkola: Politechnika Lodzka, Wydzial Budowy i Architektury - mgr inz.

Tadeusz Kedziak
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruchu Odbudowy Polski
Data urodzenia: 1959-11-21
Miejsce urodzenia: Zelow