Ukonczona szkola: Politechnika Rzeszowska, Wydzial Zarzadzania i Marketingu - mgr

Elzbieta Lukacijewska
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Data urodzenia: 1966-11-25
Miejsce urodzenia: Jaslo