Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Warszawa, 1970, Wydzial Geodezji i Kartografii, sekcja pomiarow podstawowych

Barbara Rozycka
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konfederacji Polski Niepodleglej