Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska,Wydzial Geodezji i Kartografii,1978

Krzysztof Jurgiel
Kadencja: III kadencja 1997 - 2001
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
Data urodzenia: 1953-11-18
Miejsce urodzenia: Ogrodniki