Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Mechaniki Precyzyjnej - mgr inz.

Wieslaw Kaczmarek
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1958-01-01
Miejsce urodzenia: Wroclaw