Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Samochodow i Maszyn Roboczych - inz.

Zbigniew Chrzanowski
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
Data urodzenia: 1963-07-10
Miejsce urodzenia: Makow Mazowiecki