Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska, Wydzial Transportu Kolejowego - mgr inz.

Eugeniusz Czykwin
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Data urodzenia: 1949-12-09
Miejsce urodzenia: Orla