Ukonczona szkola: Politechnika Wroclawska, Wroclaw, 1973, wydz. Elektryczny

Jacek Uczkiewicz
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny