Ukonczona szkola: SGGW - Akad. Roln. w Warszawie 1979

Adam Babul
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Bogdan Lukasiewicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego