Ukonczona szkola: Slaska Akad. Med. w Katowicach 1962

Elzbieta Maria Seferowicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny