Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydzial Zootechniczny - mgr inz.

Lukasz Abgarowicz
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
Data urodzenia: 1949-10-18
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz