Ukonczona szkola: Techn. Mechaniczne 1982

Krzysztof Jakub Putra
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny