Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Krakow, 1977

Leszek Zielinski
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform