Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Opole, 1966, Budownictwo ogolne

Helmut Pazdzior
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Kolo Mniejszosci Niemieckiej