Ukonczona szkola: Technikum Budowlane, Rzeszow, 1982

Andrzej Kazmierczak
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarnosc