Ukonczona szkola: Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Krakow-Nowa Huta, 1963, technik hutnik

Mieczyslaw Gil
Kadencja: I kadencja 1991 - 1993
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Konwencja Polska