Ukonczona szkola: Technikum Ogrodnicze, Bielsko-Biala, 1973

Jerzy Pistelok
Kadencja: II kadencja 1993 - 1997
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego