Ukonczona szkola: Uniw. Torunski 1969

Andrzej Konopka
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego