Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1956

Bohdan Pilarski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny