Ukonczona szkola: Uniw. Warszawski 1960

Andrzej Bondarewski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
Janusz Onyszkiewicz
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny-Unia Demokratyczna